DISCLAIMER

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website
Beebie-idee besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site. Beebie-idee behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Beebie-idee is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Frames
Het is niet toegestaan deze site te framen.

Verwijzingen en hyperlinks
Eventuele verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Beebie-idee aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen
Beebie-idee garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.